mhrs

MHRS, Teknik Arızalar Nereye Bildirilecek

Sağlık Bakanlığı uygulamaya koyduğu Merkezi hastane Randevu Sistemi,(mhrs) sayesinde hastane kuyruklarını bitirdi.Vatandaşlar her geçen gün mhrs randevuya daha çok alışmakta ve alo 182 yerine internetten online randevu olan mhrs'yi tercih etmektedir.

Bakanlığın mhrs desteği işe yaradı

http://www.mhrsrandevu.com/node/3597http://www.mhrsrandevu.com/node/3597 Sağlık bakanlığının mhrs desteği işe yarada .Vatandaşların sitemiz aracılığı ile alınan şikayetlerde doktor isimlerinin mhrs sisteminde bulunmadığı idi.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi MHRS Randevu Alma

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi MHRS Randevu Alma
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Randevu Alma | Hastane Randevu
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi internet randevu alma ve randevu nasıl alınır, numara alma ve sıra alma sistemleri www.mhrsrandevu.com adresinden alınabilmektedir. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi için internetten randevu sistemi MHRS merkezi randevu sistemi üzerinden veya alo 182 üzerinden alabilrsiniz
Artık randevuları 2 yolla alabilirsiniz.
1.182 Numaralı telefonu arayarak randevunuzu alabilirsiniz.

MHRS YÖNERGESİ

MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde Merkezi Randevu Projesi çerçevesinde verilecek muayene randevu hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.